V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (1)
Radobica 1
A08.0 Rotavírusová enteritida (1)
Horná Ves 1
U07.1 COVID-19 potvrdený PCR (1308)
Bojnice 62, Bystričany 20, Cigeľ 12, Čavoj 3, Čereňany 18, Diviacka Nová Ves 27, Diviaky nad Nitricou 25, Dlžín 2, Dolné Vestenice 18, Handlová 110, Horná Ves 7, Horné Vestenice 1, Jalovec 3, Kamenec pod Vtáčnikom 15, Kanianka 59, Kľačno 5, Kocurany 1, Kostolná Ves 7, Koš 5, Lazany 22, Lehota pod Vtáčnikom 43, Liešťany 22, Lipník 5, Malá Čausa 7, Malinová 6, Nedožery–Brezany 11, Nevidzany 1, Nitrianske Pravno 26, Nitrianske Rudno 30, Nitrianske Sučany 12, Nitrica 7, Nováky 40, Opatovce nad Nitrou 13, Oslany 19, Podhradie 8, Poluvsie 13, Poruba 23, Pravenec 15, Prievidza 463, Radobica 14, Ráztočno 14, Rudnianska Lehota 3, Sebedražie 15, Seč 2, Šútovce 6, Temeš 3, Chrenovec-Brusno 17, Tužina 11, Valaská Belá 26, Veľká Čausa 1, Zemianske Kostoľany 10
U07.11 COVID-19 potvrdený antigénovým testom (146)
Bojnice 3, Cigeľ 3, Čereňany 5, Diviacka Nová Ves 3, Dolné Vestenice 3, Handlová 26, Horná Ves 1, Jalovec 5, Kamenec pod Vtáčnikom 2, Kanianka 8, Kostolná Ves 1, Koš 1, Lazany 1, Lehota pod Vtáčnikom 4, Lipník 4, Malá Čausa 1, Nitrianske Pravno 8, Nitrianske Rudno 1, Nitrica 1, Nováky 5, Oslany 3, Podhradie 2, Poluvsie 2, Prievidza 40, Ráztočno 11, Sebedražie 1, Chrenovec-Brusno 1