V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (1)
Nitrianske Pravno 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (6)
Horná Ves 2, Lazany 1, Prievidza 2, Ráztočno 1
A04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile (1)
Prievidza 1
B01.9 Varicella – ovčie kiahne (1)
Prievidza 1
U07.1 Potvrdená infekcia COVID-19 (43)
Bojnice 1, Bystričany 2, Cigeľ 2, Diviacka Nová Ves 1, Dolné Vestenice 1, Handlová 7, Kanianka 1, Kľačno 2, Kostolná Ves 1, Lehota pod Vtáčnikom 5, Nitrianske Pravno 1,Nováky 2,Opatovce nad Nitrou 1,Prievidza 14,Ráztočno 1,Veľká Čausa 4