V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (1)
Dolné Vestenice 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (3)
Dolné Vestenice 1, Horná Ves 1, Valaská Belá 1
A04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile (4)
Bojnice 4
A84.1 Stredoeurópska kliešťová encefalitída (1)
Prievidza
U07.1 Potvrdená infekcia COVID-19 (55)
Dolné Vestenice 1, Handlová 7, Kľačno 1, Lehota pod Vtáčnikom 2, Liešťany 2, Lipník 1, Malá Čausa 1, Nitrianske Pravno 2, Nitrianske Rudno 3, Nováky 2, Prievidza 25, Ráztočno 1, Šútovce 2, Tužina 1, Veľká Čausa 4