V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (3)
Handlová 1, Nováky 1, Nedožery-Brezany 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (12)
Horná Ves 1, Kocurany 1, Lehota pod Vtáčnikom 1, Lipník 1, Nitrianske Rudno 1, Nitrica 1, Opatovce nad Nitrou 1, Šútovce 1, Prievidza 4
A04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile (4)
Bojnice 4
A08.0 Rotavírusová enteritída (1)
Handlová 1
B01.9 Varicella bez komplikácie (2)
Handlová 1, Radobica 1
B02.8 Zoster s inými komplikáciami (1)
Prievidza 1
B02.9 Zoster bez komplikácie Zoster, NS (2)
Poruba 1, Prievidza 1
B86 Svrab – scabies (1)
Handlová 1
N49 Zápalové choroby mužských genitálií (1)
Bojnice 1
T80.1 Cievne komplikácie po infúzii,transfúzii,liečeb.injekcii (2)
Bojnice 2
U07.1 Potvrdená infekcia COVID-19 (8)
Horné Vestenice 2, Prievidza 6
Z223 Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie (7)
Bojnice 7