V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (1)
Prievidza 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (6)
Čereňany 1, Diviacka Nová Ves 1, Nedožery-Brezany 1, Prievidza 3
A04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile (11)
Bojnice 1, Handlová 8, Oslany 1, Prievidza 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (1)
Prievidza 1
B01.9 Varicella bez komplikácie (38)
Bojnice 3, Cigeľ 7, Bystričany 1, Handlová 1, Horná Ves 2, Kocurany 1, Kamenec pod Vtáčnikom 1, Koš 2, Nedožery - Brezany 2, Oslany 2, Prievidza 12, Sebedražie 2, Šútovce 1, Chrenovec – Brusno 1
B02.8 Zoster s inými komplikáciami (4)
Malinová 1, Nedožery – Brezany 1, Prievidza 2
B02.9 Zoster bez komplikácie Zoster, NS (3)
Cigeľ 1, Handlová 2
B86 Svrab – scabies (2)
Nitrica 1, Prievidza 1
J10.7 SARI (2)
Bojnice 1, Opatovce nad Nitrou 1
U07.1 Potvrdená infekcia COVID-19 (7)
Bojnice 1, Dolné Vestenice 1, Handlová 1, Poruba 1, Malinová 1, Kamenec pod Vtáčnikom 1, Prievidza 1