V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (4)
Handlová 1, Kocurany 1, Prievidza 4
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (2)
Bojnice1, Kamenec pod Vtáčnikom
A04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile (11)
Bojnice 8, Handlová 3
A08.0 Rotavírusová enteritída (2)
Horná Ves 1, Nitrianske Pravno 1
A08.1 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk (3)
Prievidza 2, Veľká Čausa 1
A08.2 Adenovírusová enteritída (3)
Kamenec pod Vtáčnikom 1, Prievidza 2
A38 Šarlach - scarlatina (3)
Prievidza 3
A49.3 Nešpecifikovaná mykoplazmová infekcia (1)
Bojnice 1
B01.9 Varicella bez komplikácie (25)
Bojnice 2, Horná Ves 1, Lazany 1, Lehota pod Vtáčnikom 3, Nedožery-Brezany 4, Prievidza 13, Valaská Belá 1
B02.8 Zoster s inými komplikáciami (4)
Handlová 1, Prievidza 2, Šútovce 1
B02.9 Zoster bez komplikácie Zoster, NS (1)
Handlová 1
B27.9 Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza (1)
Kanianka 1
B58.8 s postihnutím iných orgánov (1Toxoplazmóza)
Tužina 1
B85.0 zavinená Pediculus humanus capitis (1Pedikulóza)
Ráztočno 1
B86 Svrab – scabies (1)
Cigeľ 1
Z22.3 Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie (8)
Bojnice 8