V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (12)
Klátova Nová Ves 1, Nedanovce 1, Partizánske 9, Veľký Klíž 1
A04.0 Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli (2)
Skačany 1, Žabokreky nad Nitrou 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (5)
Bošany 2, Klátova Nová Ves 2, Partizánske 1
A04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile (1)
Partizánske 1
A07.1 Giardióza (lambliáza) (1)
Krásno 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (4)
Partizánske 1, Skačany 2, Veľký Klíž 1
A08.1 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk (1)
Nadlice 1
A08.2 Adenovírusová enteritída (1)
Žabokreky nad Nitrou 1
B02.9 Herpes zoster (3)
Nadlice 1, Chynorany 1, Žabokreky nad Nitrou 1
J15.0 Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae (2)
Partizánske 2
J15.1 Pneumónia vyvolaná Pseudomonas (2)
Partizánske 2
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (6)
Partizánske 6
T83.5 Infekcia a zápal. reakcia zavedenou protetickou pomôckou močových orgánov (12)
Partizánske 12