V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (10)
Bošany 1, Klátova Nová Ves 1, Partizánske 5, Veľké Uherce 2, Veľký Klíž 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (10)
Bošany 1, Klátova Nová Ves 1, Malé Uherce 1, Partizánske 6, Chynorany 1
A04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile (5)
Partizánske 5
A08.0 Rotavírusová enteritída (2)
Hradište 1, Partizánske 1
A08.2 Adenovírusová enteritída (1)
Hradište 1
B01.9 Ovčie kiahne – varicella (8)
Brodzany 1, Skačany 1, Partizánske 1, Veľké Uherce 5
B02.9 Herpes zoster (3)
Chynorany 2, Partizánske 1
J15.0 Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae (1)
Partizánske 1
T83.5 Infekcia a zápal. reakcia zavedenou protetickou pomôckou močových orgánov (1)
Partizánske 1