V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (9)
Ješkova Ves 1, Partizánske 6, Veľké Uherce 1, Veľký Klíž 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (6)
Partizánske 5, Chynorany 1
A04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile (1)
Chynorany 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (2)
Partizánske 2
A08.1 Akútna gastroenteritída vyvolaná vírusom Norwalk (1)
Skačany 1
B01.9 Ovčie kiahne – varicella (20)
Brodzany 2, Kolačno 1, Partizánske 15, Veľké Uherce 2
B02.9 Herpes zoster (1)
Klátova Nová Ves 1
J15.0 Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae (1)
Partizánske 1
Z20.3 Kontakt alebo ohrozenie besnotou (1)
Partizánske 1