V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (4)
Partizánske 4
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (9)
Bošany 1, Malé Kršteňany 1, Partizánske 5, Skačany 1, Veľké Uherce 1
A04.7 Enteritída zapríčinená Clostridium difficile (1)
Partizánske 1
A07.1 Giardióza (lambliáza) (1)
Partizánske 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (7)
Klátova Nová Ves 1, Partizánske 6
A08.1 Akútna gastroenteritída vyvolaná vírusom Norwalk (2)
Brodzany 1, Partizánske 1
B01.9 Ovčie kiahne – varicella (1)
Žabokreky nad Nitrou 1
B02.3 Zosterové choroby oka (1)
Chynorany 1
B02.9 Herpes zoster (3)
Chynorany 3
B37.1 Pľúcna kandidóza (1)
Partizánske 1
J15.1 Pneumónia vyvolaná Pseudomonas (1)
Partizánska 1
J20 Akútny zápal priedušiek - bronchitis acuta (1)
Partizánske 1
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (1)
Partizánske 1