V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (7)
Diviacka Nová Ves 1, Handlová 2, Horná Ves 2, Prievidza 1, Rudnianska Lehota 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (10)
Handlová 4, Nováky 1, Prievidza 5
A04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile (3)
Bojnice 1, Handlová 1, Prievidza 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (5)
Bojnice 1, Lehota pod Vtáčnikom 1, Prievidza 2, Seč 1
A08.1 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk (1)
Prievidza 1
A08.2 Adenovírusová enteritída (2)
Opatovce nad Nitrou 1, Prievidza 1
A38 Šarlach – scarlatina (3)
Prievidza 3
A40.2 Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny D (1)
Malá Čausa 1
A41.0 Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus (1)
Bojnice 1
A41.1 Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi (3)
Bojnice 2, Kanianka 1
A41.5 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami (13)
Bojnice 4, Cigeľ 1, Handlová 1, Kanianka 1, Lehotra pod Vtáčnikom 1, Nitrica 1, Prievidza 3, Zemianske Kostoľany 1
A41.9 Nešpecifikovaná septikémia (8)
Bojnice 2, Handlová 2, Kanianka 1, Nitrianske Pravno 1, Oslany 1, Radobica 1
A46 Ruža – erysipelas (1)
Prievidza 1
A51.3 Sekundárny syfilis kože a slizníc (1)
Prievidza 1
A54.0 Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy (1)
Prievidza 1
A56.0 Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy (1)
Prievidza 1
B01.9 Varicella bez komplikácie (54)
Bojnice 1, Handlová 29, Kanianka 14, Koš 1, Lazany 1, Nováky 1, Prievidza 3, Radobica 4
B02.8 Zoster s inými komplikáciami (2)
Prievidza 1, Chrenovec – Brusno 1
B02.9 Zoster bez komplikácie (4)
Handlová 2, Horné Vestenice 1, Prievidza 1
B85.0 Pedikulóza zavinená Pediculus humanus capitis (1)
Kamenec pod Vtáčnikom 1
B86 Svrab – scabies (1)
Handlová 1
J10.1 Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch, vírus chrípky identifikovaný (2)
Handlová 1, Prievidza 1
T81.4 Infekcia po výkone nezatriadená inde (3)
Bojnice 3