V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (1)
Handlová 1
A04.5 Kampylobakt. enteritída (12)
Bojnice 1, Handlová 1, Kamenec pod Vtáčnikom 1, Kocúrany 1, Prievidza 6, Sebedražie 1, Valaská Belá 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (20)
Bojnice 1, Handlová 3, Kamenec pod Vtáčnikom 1, Koš 1, Lehota pod Vtáčnikom 3, Nedožery-Brezany 2, Nitrianske Pravno 3, Poruba 1, Prievidza 4, Tužina 1
A08.1 Akútna gastroenteritída vyvolaná vírusom Norwalk (1)
Koš 1
A59.0 Urogenitálna trichomonóza (1)
Nováky 1
B00.9 Nešpecifikovaná herpetickovírusová infekcia (1)
Handlová 1
B01.9 Ovčie kiahne - varicella (37)
Bojnice 2, Čavoj 1, Čereňany 1, Horná Ves 4, Kocurany 2, Lehota pod Vtáčnikom 10, Malinová 2, Opatovce nad Nitrou 2, Oslany 6, Prievidza 7
B02.9 Herpes zoster (7)
Handlová 3, Nitrianske Rudno 1, Poluvsie 1, Prievidza 2
B80 Enterobióza - mrle (1)
Prievidza 1
B86 Svrab – scabies (3)
Handlová 3
Z22.3 Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie (1)
Bojnice 1