V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (2)
Handlová 1, Prievidza 1
A04.5 Kampylobakt. enteritída (8)
Bojnice 1, Dolné Vestenice 1, Handlová 1, Nedožery – Brezany 1, Prievidza 1, Sebedražie 1, Chrenovec – Brusno 2
A04.6 Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica (1)
Nováky 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (22)
Bojnice 4, Dolné Vestenice 1, Horné Vestenice 1, Kanianka 4, Koš 4, Lehota pod Vtáčnikom 1, Prievidza 5, Ráztočno 1, Veľká Čausa 1
A08.1 Akútna gastroenteritída vyvolaná vírusom Norwalk (5)
Bojnice 1, Handlová 1, Prievidza 3
A08.2 Adenovírusová enteritída (1)
Kanianka 1
A38 Šarlach – scarlatina (1)
Prievidza 1
B01.9 Ovčie kiahne - varicella (83)
Bojnice 12, Čereňany 3, Handlová 3, Kľačno 1, Lazany 23, Lehota pod Vtáčnikom 5, Nitrianske Pravno 17, Oslany 5, Poruba 3, Pravenec 1, Prievidza 6, Radobica 1, Tužina 1, Chvojnica 1, Zemianske Kostoľany 1
B02.9 Herpes zoster (1)
Pravenec 1
B08.4 Enterovírusová vezikulárna stomatitída s exantémom (1)
Kanianka 1
B85.0 Pedikulóza zavinená Pediculus humanus capitis (4)
Handlová 2, Kamenec pod Vtáčnikom 2
B86 Scabies – svrab (1)
Handlová 1
J15.0 Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae (2)
Bojnice 2
Z22.5 Nosič vírusovej hepatitídy B (1)
Prievidza 1