V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (1)
Handlová 1
A04.5 Kampylobakt. enteritída (4)
Handlová 2, Koš 1, Prievidza 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (1)
Ráztočno 1
A08.1 Akútna gastroenteritída vyvolaná vírusom Norwalk (49)
Bojnice 1, Bystričany 1, Nitrianske Rudno 1, Nitrianske Pravno 38, Nedožery-Brezany 4, Pravenec 3, Tužina 1
A46 Ruža – erysipelas (1)
Lazany 1
B01.9 Ovčie kiahne - varicella (38)
Čereňany 1, Diviacka Nová Ves 1, Handlová 1, Liešťany 1, Lipník 1, Nedožery- Brezany 1, Nitrianske Rudno 2, Nováky 1, Poruba 10, Pravenec 2, Prievidza 17
B02.9 Herpes zoster (5)
Nitrianske Pravno 1, Prievidza 4
B16.9 Akútna hepatitída B bez agensu delta a bez pečeňovej kómy (1)
Sebedražie 1
J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky (2)
Handlová 1, Prievidza 1
J10.0 Chrípka so zápalom pľúc, vírus chrípky identifikovaný (1)
Prievidza 1
J10.1 Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch, vírus chrípky identifikovaný (4)
Handlová 1, Nitrianske Pravno 1, Prievidza 1, Chrenovec-Brusno 1