V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (2)
Krásno 1, Partizánske 1
A04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile (1)
Partizánske 1
A08.1 Akútna gastroenteritída vyvolaná vírusom Norwalk (1)
Hradište 1
A46 Ruža – erysipelas (2)
Krásno 1, Partizánske 1
B01.9 Ovčie kiahne – varicella (21)
Klát. Nová Ves 9, Partizánske 5, Turčianky 3, Veľké Uherce 2, Žabokreky n.Nitr. 2
B02.9 Herpes zoster (3)
Partizánske 2, Chynorany 1
B86 Svrab – scabies (2)
Partizánske 5
J10 Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch, vírus chrípky identifikovaný (1)
Partizánske 2