V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (1)
Žabokreky nad Nitrou 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (6)
Partizánske 4, Chynorany 2
A04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile (2)
Partizánske 2
A08.0 Rotavírusová enteritída (2)
Partizánske 2
A08.1 Akútna gastroenteritída vyvolaná vírusom Norwalk (3)
Partizánske 2, Chynorany 1
B01.9 Ovčie kiahne – varicella (3)
Ješkova Ves 2, Krásno 1
B02.9 Herpes zoster (3)
Partizánske 1, Chynorany 1, Veľké Uherce 1
J15.0 Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae (4)
Partizánske 4
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (2)
Partizánske 2