V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (3)
Partizánske 2, Chynorany 1
A04.8 Iné špecifikované bakteriálne infekcie (1)
Partizánske 1
A41.0 Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus (1)
Partizánske 1
A41.5 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami (2)
Brodzany 1, Chynorany 1
A46 Ruža – erysipelas (1)
Bošany 1
B01.9 Varicella bez komplikácie (5)
Hradište 1, Kolačno 2, Partizánske 1, Veľké Uherce 1
B37.1 Pľúcna kandidóza (1)
Partizánske 1