V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (8)
Bošany 2, Partizánske 6
A04.6 Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica (1)
Hradište 1
A04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile (1)
Partizánske 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (5)
Brodzany 2, Partizánske 2, Pažiť 1
A08.2 Adenovírusová enteritída (2)
Partizánske 2
A56.0 Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy (1)
Livina 1
B01.9 Varicella bez komplikácie (30)
Bošany 14, Krásno 4, Malé Kršteňany 1, Partizánske 8, Skačany 1, Veľké Kršteňany 2
B02.9 Herpes zoster (1)
Partizánske 1
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (1)
Partizánske 1
T83.5 Inf. a zápal.reakcia zav.protet.pomôckou moč.orgánov (1)
Partizánske 1