V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (8)
Bojnice 1, Dolné Vestenice 1, Kanianka 1, Nedožery – Brezany 1, Nováky 1, Prievidza 3
A03.3 Šigelóza zapríčinená Shigella sonei (1)
Handlová 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (13)
Handlová 1, Koš 1, Lehota pod Vtáčnikom 1, Opatovce nad Nitrou 1, Prievidza 8, Valaská Belá 1
A04.6 Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica (1)
Valaská Belá 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (1)
Prievidza 1
A08.1 Akútna gastroenteritída vyvolaná vírusom Norwalk (3)
Handlová 1, Prievidza 2
A08.2 Adenovírusová enteritída (3)
Poruba 1, Prievidza 2
A38 Šarlach – scarlatina (2)
Lehota pod Vtáčnikom 1, Prievidza 1
B01.9 Ovčie kiahne - varicella (21)
Čavoj 1, Liešťany 4, Nitrianske Rudno 1, Prievidza 8, Rudnianska Lehota 7
B02.9 Herpes zoster (6)
Hanslová 4, Kostolná Ves 1, Lehota pod Vtáčnikom 1
B08.4 Enterovírusová vezikulárna stomatitída s exantémom (3)
Prievidza 3
B18.2 Chronická vírusová hepatitída C (1)
Prievidza 1
B58.8 Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov (1)
Lehota pod Vtáčnikom 1
B85.0 Pedikulóza zavinená Pediculus humanus capitis (7)
Cigeľ 1, Handlová 1, Kamenec pod Vtáčnikom 3, Nováky 1, Zemianske Kostoľany 1
B86 Svrab – scabies (7)
Lehota pod Vtáčnikom 1, Prievidza 6
J15.1 Pneumónia vyvolaná Pseudomonas (1)
Bojnice 1
J15.2 Pneumónia vyvolaná Staphylococcus (1)
Bojnice 1
J15.9 Nešpecifikovaná bakteriálna pneumónia (1)
Handlová 1
O23 Infekcie močovopohlavných ústrojov s ťažkosťami (1)
Prievidza 1
P36.8 Iná bakteriálna sepsa novorodenca (1)
Bojnice 1
T80.1 Cievne komplikácie po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii (3)
Bojnice 3
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (2)
Bojnice 2
T83.5 Inf. a zápal.reakcia zav.protet.pomôckou moč.orgánov (1)
Handlová 1