V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (9)
Bojnice 1, Cigeľ 1, Diviacka Nová Ves 1, Handlová 1, Lazany 1, Nitrianske Pravno 1, Nitrianske Rudno 1, Prievidza 2
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (8)
Bojnice 1, Čereňany 1, Handlová 2, Lipník 1, Nováky 1, Prievidza 2
A04.6 Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica (1)
Valaská Belá 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (13)
Cigeľ 1, Handlová 2, Kanianka 2, Lehota pod Vtáčnikom 1, Nitrianske Pravno 2, Poruba 1, Prievidza 3, Zemianske Kostoľany 1
A08.1 Akútna gastroenteritída vyvolaná vírusom Norwalk (3)
Oslany 1, Prievidza 2
A08.2 Adenovírusová enteritída (1)
Prievidza 1
A69.2 Lymeská choroba (1)
Handlová 1
B01.9 Ovčie kiahne - varicella (3)
Prievidza 1, Ráztočno 1, Tužina 1
B02.9 Herpes zoster (1)
Handlová 1
B86 Svrab – scabies (2)
Handlová 2
J15.0 Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae (1)
Bojnice 1
J15.8 Iná bakteriálna pneumónia (1)
Bojnice 1
T80.1 Cievne komplikácie po infúzii,transfúzii,liečeb.injekcii (2)
Bojnice 2
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (7)
Bojnice 7
T83.5 Inf. a zápal.reakcia zav.protet.pomôckou moč.orgánov (7)
Bojnice 7
T84.7 Inf. a zápal.reakcia zav.inými vnútor.ortop.pomôckami (1)
Bojnice 1