V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (3)
Handlová 2, Prievidza 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (21)
Bojnice 1, Bystričany 1, Handlová 3, Horná Ves 1, Lehota pod Vtáčnikom 1, Malinová 1, Nitrianske Pravno 3, Oslany 1, Prievidza 9
A04.6 Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica (1)
Ráztočno 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (12)
Diviaky nad Nitricou 1, Handlová 2, Kanianka 1, Malá Čausa 1, Nevidzany 1, Nitrianske Rudno 1, Prievidza 5
A08.1 Akútna gastroenterit. zapríč. vírusom Norwalk (1)
Oslany 1
A08.2 Adenovírusová enteritída (2)
Lehota pod Vtáčnikom 1, Prievidza 1
A38 Šarlach – scarlatina (3)
Cígeľ 1, Prievidza 2
A46 Ruža – erysipelas (1)
Diviacka Nová Ves 1
B00.1 Herpetickovírusová vezikulárna dermatitída (2)
Handlová 2
B00.9 Nešpecifikovaná herpetickovírusová infekcia (1)
Handlová 1
B01.9 Ovčie kiahne - varicella (89)
Bojnice 1, Bystričany 1, Čereňany 8, Diviacka Nová Ves 1, Diviaky nad Nitricou 2, Dolné Vestenice 1, Handlová 1, Horná Ves 4, Kamenec pod Vtáčnikom 1, Kanianka 2, Kľačno 19, Kostolná Ves 1, Lazany 3, Lehota pod vtáčnikom 3, Malinová 1, Nitrianske Pravno 5, Nitrianske Rudno 1, Nitrica 5, Oslany 3, Poluvsie 1, Pravenec 1, Prievidza 20, Radobica 3, Chrenovec–Brusno 1
B02.9 Herpes zoster (7)
Handlová 1, Kanianka 1, Kocurany 1, Lazany 3, Nedožery-Brezany 1 1
B16.9 Akútna hepatitída B (1)
Čereňany 1
B27.9 Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza (1)
Prievidza 1
B85.0 Pedikulóza zavinená Pediculus humanus capitis (1)
Chvojnica 1
B86 Svrab – scabies (1)
Handlová 1
H10.9 Nešpecifikovaná konjunktivitída (1)
Bojnice 1
J10.1 Chrípka s inými prejavmi na dýchacích cestách, vírus chrípky identifikovaný (1)
Prievidza 1
N49 Zápalové choroby mužských genitálií nezatriedené inde (1)
Bojnice 1
T80.1 Cievne komplikácie po infúzii,transfúzii,liečeb.injekcii (1)
Bojnice 1
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (4)
Bojnice 4
T835 Infekcia a zápalová reakcia zavinená protetickou pomôckou, implantátom a štepom močových orgánov (2)
Bojnice 2
()