V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (4)
Lehota pod Vtáč. 1, Pravenec 1, Prievidza 1, Tužina 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (15)
Handlová 3, Kemenec pod Vtáč. 1, Lazany 1, Poruba 2, Prievidza 6, Valaská Belá 2
A04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile (2)
Bojnice 2
A08.0 Rotavírusová enteritída (15)
Bojnice 2, Kľačno 2, Lazany 3, Malinová 1, Prievidza 7
A08.1 Akútna gastroenterit. zapríč. vírusom Norwalk (6)
Lehota pod Vtáč. 1, Oslany 1, Prievidza 3, Rudnianska Lehota 1
A08.2 Adenovírusová enteritída (2)
Opatovce nad Nitrou 1, Prievidza 1
A37 Pertussis – čierny kašeľ (1)
Prievidza 1
A51.9 Nešpecifikovaný včasný syfilis (1)
Handlová 1
A54.0 Gonokokové inf.dolných častí močovopohl.sústavy bez abscesu (1)
Prievidza 1
B01.9 Ovčie kiahne - varicella (78)
Cigeľ 2, Handlová 8, Horná Ves 7, Kamenec pod Vtáčn. 1, Kľačno 1, Liešťany 1, Lipník 7, Nitrianske Rudno 1, Nitrica 1, Poluvsie 1, Poruba 1, Prievidza 37, Radobica 7, Chrenovec – Brusno 2, Zemianske Kostoľany 1
B02.8 Zoster s inými komplikáciami (1)
Kanianka 1
B02.9 Herpes zoster (1)
Ráztočno 1
B18.2 Chronická vírusová hepatitída C (1)
Kanianka 1
B85.0 Pedikulóza zavinená Pediculus humanus capitis (4)
Handlová 1, Nitrianske Rudno 1, Prievidza 2
B85.1 Pedikulóza zavinená Pediculus humanus corporis (1)
Prievidza 1
B86 Svrab – scabies (2)
Kanianka 1, Nitrianske Rudno 1
J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky (2)
Dlžín 1, Prievidza 1
T80.1 Cievne komplikácie po infúzii,transfúzii,liečeb.injekcii (1)
Bojnice 1
T80.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (1)
Bojnice 1
T83.5 Inf. a zápal.reakcia zav.protet.pomôckou moč.orgánov (2)
Bojnice 1, Handlová 1