V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A04.0 Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli (1)
Partizánske 1
B02.9 Herpes zoster (1)
Veľké Uherce 1
B16.9 Akútna hepatitída B bez agensu delta a bez pečeňovej kómy (1)
Partizánske 1
T81.3 Rozpad operačnej rany nezatriedený inde (1)
Partizánske 1
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (4)
Partizánske 4