V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (1)
Partizánske 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (2)
Bošany 1, Chynorany 1
B01.9 Ovčie kiahne – varicella (46)
Livina 4, Livinské Opatovce 1, Nadlice 4, Partizánske 1, Skačany 5, Chynorany 27, Žabokreky nad Nitrou 4
B02.9 Herpes zoster (4)
Partizánske 3, Chynorany 1
B16.9 Akútna hepatitída B (1)
Partizánske 1
B27.9 Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza (1)
Partizánske 1