V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (2)
Diviaky nad Nitricou 1, Dolné Vestenice 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (9)
Bystričany 1, Čereňany 1, Handlová 4, Sebedražie 1, Liešťany 1, Prievidza 1
A04.6 Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica (1)
Dolné Vestenice 1
A04.8 Iné špecifikované bakteriálne infekcie (3)
Bystričany 1, Lehota pod Vtáčnikom 1, Zemianske Kostoľany 1
A09 Hnačka a gastroenteritída pravdep. infekčného pôvodu (5)
Handlová 1, Horná Ves 2, Prievidza 2
A15.1 Tuberkulóza pľúc potvrdená len kultiváciou (1)
Čereňany 1
A37.0 Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis (1)
Handlová 1
A38 Šarlach – scarlatina (8)
Lazany 1, Lehota pod Vtáčnikom 1, Nedožery – Brezany 4, Prievidza 2
A41.0 Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus (3)
Bojnice 1, Handlová 1, Prievidza 1
A41.5 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami (2)
Liešťany 1, Prievidza 1
A41.9 Nešpecifikovaná septikémia (2)
Bojnice 1, Poruba 1
A46 Ruža – erysipelas (2)
Lazany 1, Prievidza 1
A51.5 Latentný včasný syfilis (1)
Lehota pod Vtáčnikom 1
A53.9 Nešpecifikovaný syfilis (2)
Bojnice 1, Handlová 1
A54.0 Gonokokové inf.dolných častí močovopohl.súst. bez abscesu (1)
Prievidza 1
A69.2 Lymská choroba (1)
Prievidza 1
A98.5 Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom (1)
Nedožery – Brezany 1
B01.9 Ovčie kiahne - varicella (34)
Bojnice 2, Cigeľ 1, Handlová 8, Kocurany 2, Prievidza 3, Opatovce nad Nitrou 14, Ráztočno 1, Sebedražie 1, Tužina 2
B02.9 Herpes zoster (14)
Bojnice 2, Čereňany 1, Handlová 2, Opatovce nad Nitrou 1, Oslany 1, Poruba 1, Poluvsie 1, Prievidza 4, Sebedražie 1
B08.4 Enterovírusová vezikulárna stomatitída s exantémom (20)
Bojnice 3, Kanianka 1, Sebedražie 1, Podhradie 1, Lehota pod Vtáčnikom 14
B85 Pedikulóza (4)
Handlová 2, Prievidza 2
G00.8 Iný bakteriálny zápal mozgových plien (1)
Liešťany 1
G63.0 Polyneuropatia pri lymskej borelióze (1)
Prievidza 1
M01.2 Artritída pri lymskej borelióze (1)
Čavoj 1
N76 Iné zápaly pošvy a vulvy (1)
Bojnice 1
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (3)
Bojnice 3
T83.5 Inf. a zápal. reakcia zav. protet.pomôckou moč. orgánov (3)
Bojnice 3