V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (2)
Bojnice 1, Oslany 1
A04.5 Kampylobakteriálna enterítída (8)
Handlová 1, Kľačno 1, Lehota pod Vtáčnikom 1, Malinová 1, Nitrianske Pravno 1, Prievidza 3
A04.8 Iné špecifikované bakteriálne infekcie (3)
Handlová 1, Prievidza 2
A08.0 Rotavírusová enteritída (8)
Bojnice 3, Kanianka 1, Koš 1, Lehota pod Vtáčnikom 1, Prievidza 2
A09 Hnačka a gastroenteritída pravdep. infekčného pôvodu (6)
Bojnice 1, Kanianka 1, Lehota pod Vtáčnikom 1, Prievidza 3
A37.0 Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis (1)
Prievidza 1
A38 Šarlach – scarlatina (2)
Prievidza 2
B01.9 Ovčie kiahne - varicella (21)
Horné Vestenice 1, Kanianka 4, Lehota pod Vtáčnikom 7, Prievidza 8, Sebedražie 1
B02.9 Herpes zoster (7)
Bojnice 1, Poruba 1, Prievidza 5
B27.9 Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza (4)
Kľačno 1, Prievidza 2, Zemianske Kostoľany 1
B85.0 Pedikulóza zvaná Pediculus humanus capitis (4)
Oslany 3, Prievidza 1
B86 Svrab – scabies (2)
Handlová 1, Pravenec 1
G05.1 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri vírusových chorobách zatriedených inde (1)
Dolné Vestenice 1
J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky (1)
Prievidza 1
J10.7 SARI (3)
Kanianka 1, Prievidza 2
M01.2 Artritída pri Lymskej borelióze (2)
Prievidza 2