V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (2)
Handlová 1, Prievidza 2
A04.5 Kampylobakteriálna enterítída (3)
Lehota pod Vtáčnikom 1, Nitrianske Pravno 2
A04.6 Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica (2)
Handlová 1, Ráztočno 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (4)
Bojnice 2, Čereňany 1, Prievidza 1
A08.1 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk (1)
Horná Ves 1
A09 Hnačka a gastroenteritída pravdep. infekčného pôvodu (1)
Diviaky nad Nitricou 1
A37.0 Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis (4)
Diviaky nad Nitr. 1, Handlová 1, Prievidza 2
A38 Šarlach – scarlatina (1)
Prievidza 1
A41.5 Septikémia vyvolaná inými gramnegat.mikroorganizmami (1)
Prievidza 1
A41.9 Nešpecifikovaná septikémia (1)
Bojnice 1
A46 Ruža - erysipelas (2)
Handlová 1, Nováky 1
A51.5 Latentný včasný syfilis (1)
Handlová 1
A54.0 Gonokokové infekcie dolných častí moč.pohl. sústavy bez abscesu (1)
Prievidza 1
A56.0 Chlamýdiové infekcie dolných častí moč.pohl. sústavy (1)
Handlová 1
B01.9 Ovčie kiahne - varicella (5)
Dolné Vestenice 1, Lazany 1, Prievidza 3
B02.9 Herpes zoster (8)
Nedožery – Brezany 2, Poluvsie 1, Pravenec 1, Prievidza 4
B27.9 Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza (1)
Prievidza 1
B58.8 Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov (1)
Bystričany 1
J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky (1)
Handlová 2
J10.7 SARI (9)
Bojnice 1, Kľačno 1, Nitrianske Sučany 1, Nováky 1, Prievidza 5
T80.1 Cievne komplikácie po infúzii, transfúzii, liečebnej injekcii (3)
Bojnice 3
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (1)
Bojnice 1
T83.5 Inf. a zápal. reakcia zav. protet. pomôckou močových orgánov (1)
Bojnice 1
Z22.5 Nosič vírusovej hepatitídy B (1)
Prievidza 1