V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (2)
Dolné Vestenice 1, Lehota pod Vtáčnikom 1, Prievidza 2, Chrenovec-Brusno 1, Chvojnica 2, Valaská Belá 1
A04.5 Kampylobakteriálna enterítída (3)
Handlová 2, Nováky 1
A04.8 Iné špecifikované bakteriálne infekcie (2)
Kocurany 1, Prievidza 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (5)
Bojnice 2, Kostoln Ves 1, Nitrianske Sučany 1, Poruba 1
A38 Šarlach – scarlatina (2)
Nitrianske Sučany 1, Prievidza 1
A46 Ruža - erysipelas (2)
Lehota pod Vtáčnikom 1, Chrenovec – Brusno 1
A51.5 Latentný včasný syfilis (1)
Handlová 1
A59.9 Nešpecifikovaná trichomonóza (1)
Nitrianske Rudno 1
B01.9 Ovčie kiahne - varicella (7)
Kocurany 1, Prievidza 6
B02.9 Herpes zoster (6)
Lehota pod Vtáčnikom 1, Nedožery – Brezany 1, Nitrianske Pravno 1, Prievidza 2, Šútovce 1
B77.9 Nešpecifikovaná askarióza (1)
Prievidza 1
B85.0 Pedikulóza zvaná Pediculus humanus capitis (1)
Oslany 1
B86 Scabies – Svrab (2)
Prievidza 1, Zemianske Kostoľany 1
J10.7 SARI (7)
Koš 2, Prievidza 4, Zemianske Kostoľany 1
J11 Chípka vyvolaná neidentifikovaným vírusom (3)
Kocurany 1, Prievidza 2