V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (5)
Nadlice 1, Partizánske 1, Skačany 3
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (3)
Bošany 2, Klátova Nová Ves 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (2)
Bošany 1, Hradište 1
A15.2 Tuberkulóza pľúc potvrdená histologicky (1)
Partizánske 1
A54.0 Gonokokové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu (1)
Partizánske 1
B01.9 Ovčie kiahne – varicella (9)
Kolačno 1, Partizánske 7, Chynorany 1