V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (4)
Bošany 2, Partizánske 1, Žabokreky nad Nitr. 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (6)
Nedanovce 2, Ostratice 2, Partizánske 1, Veľký Klíž 1
B01.9 Ovčie kiahne - varicella (2)
Partizánske 1, Skačany 1
B02.9 Herpes zoster (3)
Partizánske 2, Chynorany 1
J15.8 Iná bakteriálna pneumónia (1)
Partizánske 1
J209 Bližšie neurčená akútna bronchitída (1)
Partizánske 1
T83.5 Inf. a zápal.reakcia zav.protet.pomôckou moč.orgánov (1)
Partizánske 1