V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (4)
Partizánske 4
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (6)
Bošany 4, Ješkova Ves 1, Krásno 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (6)
Partizánske 4, Veľké Kršteňany 1, Krásno 1
B01.9 Ovčie kiahne - varicella (1)
Hradište 1
B02.9 Herpes zoster (1)
Ješkova Ves 1