V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (6)
Bošany 3, Partizánske 1, Chynorany 2
A46 Ruža – erysipelas (2)
Malé Uherce 1, Veľký Klíž 1
B01.9 Ovčie kiahne - varicella (2)
Bošany 1, Veľké Kršteňany 1
B02.9 Herpes zoster (8)
Bošany 1, Kolačno 1, Partizánske 2, Skačany 1, Chynorany 3
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (1)
Partizánske 1