V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (3)
Klátova Nová Ves 1, Partizánske 1, Chynorany 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (5)
Bošany 3, Livinské Opatovce 1, Chynorany 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (3)
Nadlice 1, Partizánske 1, Žabokreky nad Nitrou 1
A15.0 TBC pľúc potvrdená mikroskopiou spúta (1)
Klátova Nová Ves 1
A18.0 Tuberkulóza kostí a kĺbov (1)
Skačany 1
B86 Svrab – scabies (3)
Partizánske 3
J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky (2)
Partizánske 2
Z20.3 Kontakt alebo ohrozenie besnotou (1)
Nedanovce 1
A02.0 Salmonelová enteritída (2)
Partizánske 2
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (3)
Bošany 2, Partizánske 1
A56.0 Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy (3)
Bošany 1, Partizánske 2
B01.9 Ovčie kiahne – varicella (12)
Hradište 3, Nedanovce 1, Partizánske 7, Skačany 1
B02.9 Herpes zoster (2)
Malé Uherce 1, Partizánske 1
J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky (1)
Partizánske 1
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (1)
Partizánske 1