V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (6)
Kľačno 1, Nedožery-Brezany 1, Oslany 3, Chrenovec-Brusno 1
A04.5 Kampylobakteriálna enterítída (11)
Handlová 4, Bystričany 1, Kľačno 1, Lazany 1, Prievidza 3, Chrenovec – Brusno 1
A04.6 Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica (1)
Bojnice 1
A04.8 Iné špecifikované bakteriálne infekcie (2)
Prievidza 2
A08.0 Rotavírusová enteritída (1)
Prievidza 1
A08.2 Adenovírusová enteritída (1)
Prievidza 1
A09 Hnačka a gastroenteritída pravdepod. inf. pôvodu (2)
Prievidza 1, Rudnianska Lehota 1
A15.6 Tuberkulózna pleuritída potvrdená bakteriologicky a histologicky (1)
Prievidza 1
A38 Šarlach – scarlatina (3)
Prievidza 3
A40.3 Septikémia vyvolaná streptokokom pneumoniae (1)
Kamenec pod Vtáčnikom 1
A46 Ruža - erysipelas (4)
Čereňany 1, Nevidzany 1, Prievidza 1, Poruba 1
A54.0 Gonokokové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu (1)
Prievidza 1
A69.2 Lymská borelióza (2)
Kamenec pod Vtáčnikom 1, Malinová 1
B01.9 Ovčie kiahne - varicella (9)
Nedožery-Brezany 1, Nitrianske Pravno 1, Chrenovec–Brusno 1, Prievidza 6
B02.9 Herpes zoster (4)
Oslany 1, Prievidza 1, Ráztočno 1, Valaská Belá 1
B27.9 Nedožery – Brezany 1, Prievidza 1, Sebedražie 1 (3)
B85.0 Pedikulóza (1)
Prievidza 1
Z21 Bezpríznakový stav infekcie HIV (1)
Handlová 1