V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (5)
Handlová 2, Nitrianske Pravno 2, Prievidza 1
A04.5 Kampylobakteriálna enterítída (11)
Handlová 6, Kanianka 1, Nitrianske Pravno 1, Prievidza 2, Chrenovec – Brusno 1
A04.6 Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica (1)
Lehota pod Vtáčnikom 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (3)
Bystričany 1, Prievidza 2
A08.1 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk (52)
Diviaky nad Nitricou 2, Kostolná Ves 3, Liešťany 6, Nevidzany 3, Nitrianske Rudno 24, Prievidza 1, Rudnianska Lehota 7, Seč 6
A08.2 Adenovírusová enteritída (1)
Prievidza 1
A09 Hnačka a gastroenteritída pravdepod. inf. pôvodu (9)
Diviacka Nová Ves 1, Nováky 1, Prievidza 5, Valaská Belá 2
A38 Šarlach – scarlatina (1)
Valaská Belá 1
A40.1 Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny B (1)
Nitrianske Rudno 1
A41.0 Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus (3)
Bojnice 1, Handlová 1, Nitrianske Pravno 1
A41.1 Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi (1)
Kanianka 1
A41.5 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami (5)
Bojnice 2, Kanianka 1, Prievidza 1, Šútovce 1
A41.8 Iná špecifiková septikémia (1)
Bojnice 1
A41.9 Nešpecifikovaná septikémia (3)
Bojnice 1, Diviaky nad Nitricou 1, Prievidza 1
A46 Ruža - erysipelas (6)
Bojnice 1, Handlová 2, Prievidza 2, Rudnianska Lehota 1
A69.2 Lymská borelióza (4)
Handlová 1, Prievidza 1, Radobica 1, Chrenovec – Brusno 1
B01.9 Ovčie kiahne - varicella (7)
Handlová 1, Jalovec 1, Lazany 1, Prievidza 4
B02.9 Handlová 1, Koš 1, Nedožery – Brezany 1, Nitrianske Rudno 1, Poruba 1, Pravenec 2,. Prievidza 11, Chrenovec – Brusno 1 (19 Herpes zoster)
B85.0 Prievidza 3 (3. Pedikulóza)
G63.0 Polyneuropatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde (1)
Prievidza 1
J10.7 SARI (1)
Bojnice 1
J15.0 Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae (1)
Bojnice 1
N30.0 Akútna cystitída (1)
Bojnice 1
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (1)
Bojnice 1