V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (9)
Bojnice 1, Bystričany 2, Nitrianske Pravno 1, Prievidza 5
A04.5 Kampylobakteriálna enterítída (7)
Bojnice 1, Handlová 2, Prievidza 3, Valaská Belá 1
A04.8 Iné špecifikované bakteriálne infekcie (3)
Kanianka 3
A08.0 Rotavírusová enteritída (4)
Kanianka 1, Nitrianske Rudno 1, Prievidza 2
A08.2 Adenovírusová enteritída (1)
Diviaky nad Nitricou 1
A09 Hnačka a gastroenteritída pravdepod. inf. pôvodu (3)
Kanianka 1, Nedožery-Brezany 1, Prievidza 1
A15.0 Tuberkulóza pľúc potvrdená mikroskopiou spúta (1)
Čavoj 1
A15.2 Tuberkulóza pľúc potvrdená histologicky (1)
Prievidza 1
A41.0 Septikémia vyvolaná Staph. aureus (1)
Prievidza 1
A46 Ruža - erysipelas (3)
Oslany 1, Prievidza 1, Sebedražie 1
A54.0 Gonokokové infekcie dolných častí močovopohlav. sústavy bez abscesu (2)
Prievidza 1, Chrenovec-Brusno 1
A69.2 Lymská borelióza (1)
Prievidza 1
A87.9 Nešpecifikovaná vírusová meningitída (1)
Rudnianska Lehota 1
B00.9 Nešpecifikovaná herpetickovírusová infekcia - herpes simplex (1)
Handlová 1
B01.9 Ovčie kiahne - varicella (4)
Dolné Vestenice 1, Handlová 1, Horné Vestenice 1, Nováky 1
B02.9 Herpes zoster (7)
Handlová 1, Nedožery-Brezany 2, Prievidza 4
M00 Pyogénna artritída (1)
Prievidza 1