V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (2)
Bošany 1, Hradište 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (1)
Bošany 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (1)
Chynorany 1
B01.9 Ovčie kiahne – varicella (50)
Ješkova Ves 1, Klátova Nová Ves 8, Malé Uherce 1, Nedanovce 1, Partizánske 26, Turčianky 4, Chynorany 9
B02.9 Herpes zoster (3)
Ješkova Ves 1, Klátova Nová Ves 1, Chynorany 1