V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02 Vylučovanie salmonel (1)
Prievidza 1
A02.0 Salmonelová enteritída (10)
Koš 1, Liešťany 1, Nitrianske Pravno 1, Nováky 1, Opatovce nad Nitrou 1, Prievidza 3, Ráztočno 1, Chrenovec – Brusno 1
A04.5 9 Kampylobakteriálna enteritída (Dolné Vestenice 1, Handlová 5, Nedožery – Brezany 1, Nitrianske Pravno 1, Prievidza 1)
A04.8 Iné špecifikované bakteriálne infekcie (9)
Diviacka Nová Ves 1, Koš 1, Nováky 2, Prievidza 4, Sebedražie 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (6)
Bojnice 1, Kľačno 1, Oslany 1, Prievidza 3
A09 Hnačka a gastroenteritída pravdepod. inf.pôvodu (8)
Handlová 1, Koš 1, Liešťany 1, Nováky 2, Oslany 1, Prievidza 2
A16.0 Tuberkulóza pľúc bakteriologicky a histologicky negatívna (1)
Handlová 1
A46 Ruža – erysipelas (8)
Diviacka Nová Ves 1, Handlová 1, Kanianka 1, Nitrica 1, Nováky 1, Prievidza 2, Seč 1
A69.2 Lymeská choroba (2)
Handlová 1, Nitrianske Sučany 1
B01.9 Ovčie kiahne – varicella (4)
Prievidza 4
B02.9 Herpes zoster (2)
Handlová 2
B27.9 Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza (1)
Opatovce nad Nitrou 1
B16.9 Akútna hepatitída B (1)
Dolné Vestenice 1
B86 Svrab – scabies (1)
Prievidza 1
J15.7 Pneumónia vyvolaná Mycoplasma pneumoniae (1)
Kocurany 1
T80.1 Cievne komplikácie po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii (1)
Bojnice 1
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (4)
Bojnice 4
T83.5 Inf. a zápal. reakcia zav. protet. pomôckou moč. orgánov (3)
Bojnice 3