V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (5)
Horná Ves 1, Kanianka 1, Prievidza 3
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (13)
Čereňany 1, Handlová 1, Kanianka 1, Kľačno 3, Poruba 1, Prievidza 5, Valaská Belá 1
A04.6 Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica (1)
Prievidza 1
A04.8 Iné špecifikované bakteriálne infekcie (1)
Prievidza 1
A08.1 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk (1)
Prievidza 1
A09 Hnačka a gastroenteritída pravdepod. inf. pôvodu (5)
Cigeľ 1, Dolné Vestenice 1, Prievidza 3
A41.1 Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi (1)
Bojnice 1
A41.5 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami (1)
Bojnice 1
A41.9 Nešpecifikovaná septikémia, septický šok (1)
Bojnice 1
A46 Ruža – erysipelas (5)
Bojnice 1, Handlová 1, Oslany 1, Prievidza 2
A69.2 Lymeská choroba (1)
Prievidza 1
B01.9 Ovčie kiahne – varicella (6)
Kanianka 1, Kľačno 1, Prievidza 3, Chrenovec – Brusno 1
B02.9 Herpes zoster (8)
Kanianka 1, Koš 1, Prievidza 4, Šútovce 1, Chvojnica 1
B08.3 Erythema infectiosum (piata choroba) (1)
Prievidza 1
B17.1 Akútna hepatitída C (1)
Prievidza 1
B27.9 Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza (1)
Diviaky nad Nitricou 1
J15.0 Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae (2)
Bojnice 2
J15.1 Pneumónia vyvolaná Pseudomonas (1)
Bojnice 1
T80.1 Cievne komplikácie po infúzii,transfúzii,liečeb.injekcii (2)
Handlová 2
T81.3 Rozpad operačnej rany nezatriedený inde (3)
Bojnice 3
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (1)
Bojnice 1
T83.5 Inf. a zápal. reakcia zav. protet. pomôckou moč. orgánov (1)
Bojnice 1
T85.7 Inf. a zápalová reakcia zapr. vnútor. protetick. pomôckami (1)
Bojnice 1