V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (11)
Handlová 4, Lazany 1, Lipník 1, Nitrianske Pravno 1, Prievidza 2, Ráztočno 1, Valaská Belá 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (10)
Bojnice 1, Handlová 7, Prievidza 1, Tužina 1
A04.8 Iné špecifikované bakteriálne infekcie (3)
Bystričany 1, Prievidza 2
A08.0 Rotavírusová enteritída (21)
Bojnice 1, Handlová 1, Lehota pod Vtáč. 2, Liešťany 2, Nitrianske Rudno 2, Prievidza 11, Valaská Belá 2
A08.1 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk (13)
Prievidza 1, Horná Ves 12
A08.2 Adenovírusová enteritída (1)
Nitrianske Rudno 1
A09 Hnačka a gastroenteritída pravdepod. inf. pôvodu (9)
Bojnice 1, Kľačno 1, Podhradie 1, Prievidza 6
A15.1 Tuberkulóza pľúc potvrdená len kultiváciou (1)
Prievidza 1
A16.0 Tuberkulóza pľúc bakteriologicky a histologicky negatívna (1)
Prievidza 1
A38 Šarlach – scarlatina (1)
Prievidza 1
A40.8 Iná streptokoková septikémia (2)
Bojnice 1, Kamenec pod Vtáč. 1
A41.0 Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus (2)
Bojnice 2
A41.1 Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi (2)
Bojnice 2
A41.5 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami (8)
Bojnice 1, Cigeľ 1, Liešťany 1, Nitrianske Rudno 1, Nitrianske Sučany 1, Prievidza 3
A41.9 Nešpecifikovaná septikémia, septický šok (4)
Bojnice 2, Dolné Vestenice 1, Nitrianske Rudno 1
A46 Ruža – erysipelas (3)
Bojnice 1, Handlová 1, Prievidza 1
A69.2 Lymeská choroba (4)
Handlová 3, Prievidza 1
B01.9 Ovčie kiahne – varicella (39)
Cigeľ 1, Čereňany 2, Handlová 7, Kanianka 4, Lazany 1, Malinová 1, Oslany 8, Prievidza 10, Seč 2, Tužina 3
B02.9 Herpes zoster (22)
Bojnice 1, Handlová 7, Kanianka 2, Koš 1, Lipník 1, Nedožery-Brezany 1, Opatovce nad Nitrou 1, Prievidza 6, Tužina 1, Valaská Belá 1
B27.9 Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza (1)
Prievidza 1
T80.1 Cievne komplikácie po infúzii,transfúzii,liečeb.injekcii (3)
Handlová 3
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (1)
Bojnice 1
T83.5 Inf. a zápal. reakcia zav. protet. pomôckou moč. orgánov (2)
Bojnice 2