V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02 Vylučovanie salmonel (1)
Bojnice 1
A02.0 Salmonelová enteritída (17)
Bojnice 1, Diviaky n.Nitricou 1, Handlová 3, Lazany 1, Lipník 1, Malá Čausa 1, Nitrianske Pravno 1, Prievidza 7, Ráztočno 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (6)
Dolné Vestenice 1, Handlová 3, Nováky 1, Prievidza 1
A04.8 Iné špecifikované bakteriálne infekcie (1)
Tužina 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (18)
Bojnice 1, Dolné Vestenice 1, Handlová 5, Kamenec pod Vtáč. 2, Malá Čausa 1, Malinová 1, Nedožery-Brezany 1, Nitrianske Pravno 1, Nitrianske Sučany 1, Prievidza 4
A08.1 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk (1)
Prievidza 1
A08.2 Adenovírusová enteritída (2)
Kľačno 2
A09 Hnačka a gastroenteritída pravdepod. inf. pôvodu (13)
Bojnice 4, Nitrianske Rudno 1, Nováky 1, Oslany 1, Prievidza 6
A46 Ruža – erysipelas (4)
Handlová 1, Prievidza 2, Seč 1
B01.9 Ovčie kiahne – varicella (96)
Bojnice 3, Čereňany 4, Diviaky n.Nitricou 1, Handlová 20, Kanianka 8, Kľačno 2, Lehota pod Vtáč. 3, Lipník 1, Malá Čausa 1, Oslany 25, Poluvsie 1, Prievidza 18, Sebedražie 1, Chrenovec-Brusno 3, Tužina 5
B02.8 Zoster s inými komplikáciami (1)
Chrenovec-Brusno 1
B02.9 Herpes zoster (13)
Bojnice 1, Handlová 7, Nedožery-Brezany 1, Poruba 1, Prievidza 1, Ráztočno 2
B08.3 Erythema infectiosum (piata choroba) (1)
Prievidza 1
B27.9 Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza (2)
Dolné Vestenice 1, Prievidza 1
N 30 Cystitída (1)
Bojnice 1
T81.3 Rozpad operačnej rany nezatriedený inde (1)
Bojnice 1
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (3)
Bojnice 3
T83.5 Inf. a zápal. reakcia zav. protet. pomôckou moč. orgánov (1)
Handlová 1