V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (4)
Bojnice 1, Bystričany 1, Prievidza 2
A04.0 Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli (1)
Handlová 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (3)
Handlová 1, Malinová 1, Valaská Belá 1
A04.6 Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica (1)
Prievidza 1
A04.8 Iné špecifikované bakteriálne infekcie (2)
Kamenec pod Vtáčnikom 1, Prievidza 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (16)
Bojnice 1, Handlová 8, Nedožery-Brezany 1, Sebedražie 1, Prievidza 3, Koš 1, Chrenovec-Brusno 1
A09 Hnačka a gastroenteritída pravdepod. inf. pôvodu (36)
Bojnice 11, Bystričany 2, Kamenec pod Vt. 1, Koš 1, Kanianka 1, Malinová 1, Nitrianske Pravno 2, Nitrianske Rudno 1, Nováky 2, Prievidza 12, Sebedražie 2
A37.0 Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis (1)
Koš 1
A41.5 Septikémia vyvolaná inými gramnegat. organizmami (3)
Liešťany 1, Prievidza 1, Ráztočno 1
A46 Ruža – erysipelas (2)
Horné Vestenice 1, Nitrianske Pravno 1
A49.3 Nešpecifikovaná mykoplazmová infekcia (1)
Koš 1
B01.9 Ovčie kiahne – varicella (117)
Bojnice 7, Čavoj 1, Handlová 12, Kanianka 14, Kľačno 15, Lazany 1, Lehota pod Vtáčnikom 1, Lipník 1, Nedožery-Brezany 1, Nitrianske Pravno 5, Nováky 1, Opatovce nad Nitrou 1, Oslany 7, Poluvsie 1, Poruba 3, Prievidza 34, Šútovce 6, Tužina 5, Valaská Belá 1
B02.9 Herpes zoster (14)
Bojnice 1, Handlová 1, Kanianka 1, Lazany 1, Nedožery-Brezany 1, Prievidza 6, Nitrianske Pravno 1, Nitrianske Sučany 2
B35.4 Trichofýcia (1)
Kanianka 1
J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky (1)
Prievidza 1
J10.7 SARI (6)
Handlová 1, Nováky 1, Prievidza 1, Tužina 2, Zemianske Kostoľany 1
J15.1 Pneumónia vyvolaná Pseudomonas (1)
Bojnice 1
M00 Pyogénna artritída (1)
Bojnice 1
T80.1 Cievne komplikácie po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii (1)
Handlová 1
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (3)
Bojnice 3