V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (2)
Handlová 1, Prievidza 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (1)
Lazany 1
A04.8 Iné špecif. bakteriálne infekcie (4)
Kanianka 1, Nitrianske Pravno 1, Prievidza 2
A08.0 Rotavírusová enteritída (15)
Bojnice 2, Handlová 1, Nedožery-Brezany 11, Prievidza 3
A09 Hnačka a gastroenteritída pravdep.inf.pôvodu (15)
Bystričany 1, Kostolná Ves 1, Lazany 1, Lehota pod Vtáč. 1, Liešťany 2, Malinová 1, Prievidza 7, Valaská Belá 1
A16.0 Tuberkulóza pľúc bakteriologicky a histologicky negatívna (1)
Oslany 1
A46 Ruža – erysipelas (5)
Prievidza 4, Sebedražie 1
A54.0 Gonokokové inf.dolných častí močovopohl.sústavy bez abscesu (2)
Prievidza 2
B01.9 Ovčie kiahne – varicella (172)
Bojnice 5, Čavoj 1, Dlžín1, Handlová 23, Kanianka 26, Kľačno 1, Kocurany 1, Koš 1, Lazany 2, Lehota pod Vtáč. 1, Liešťany 15, Malinová 1, Nevidzany 3, Nitrianske Pravno 1, Nitrianske Rudno 1, Nedožery – Brezany 10, Opatovce nad Nitrou 8, Oslany 3, Poruba 3, Pravenec 2, Prievidza 54, Ráztočno 1, Sebedražie 4, Valaská Belá 4
B02.9 Herpes zoster (5)
Dolné Vestenice 1, Lazany 1, Malinová 1, Prievidza 2
B15 Akútna hepatitída A (2)
Bystričany 1, Prievidza 1
B16.9 Akútna hepatitída B bez agensu delta a bez pečeňovej kómy (1)
Nitrianske Rudno 1
B85 Pedikulóza zavinená Pediculus humanus capitis (1)
Prievidza 1
B86 Svrab – scabies (5)
Nitrianske Pravno 3, Prievidza 2
G00.9 Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien (1)
Prievidza 1
J10.7 SARI (1)
Prievidza 1
J21 Akútny zápal priedušničiek - bronchiolitis acuta (1)
Bojnice 1
N30 Cystitída (1)
Bojnice 1