V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (2)
Partizánske 2
A46 Ruža – erysipelas (1)
Partizánske 1
B01 Ovčie kiahne – varicella (12)
Nadlice 5, Partizánske 2, Chynorany 5
B83 Toxokaróza (1)
Partizánske 1
B86 Svrab (2)
Partizánske 2
M01.2 Artritída pri Lymskej chorobe (1)
Partizánske 1