V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (2)
Partizánske 1, Chynorany 1
A15.0 Tuberkulóza pľúc potvrdená mikroskopiou spúta (1)
Ostratice 1
A15.1 Tuberkulóza pľúc potvrdená len kultiváciou (2)
Partizánske 1, Chynorany 1
A16.0 Tuberkulóza pľúc bakteriologicky a histologicky negatívna (1)
Partizánske 1
A46 Ruža – erysipelas (1)
Chynorany 1
A56.0 Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy (1)
Partizánske 1
B01 Ovčie kiahne – varicella (6)
Partizánske 5, Chynorany 1
B02 Zoster bez komplikácie (4)
Bošany 1, Klátova Nová Ves 1, Veľké Uherce 1, Veľký Klíž 1