Výskyt chrípky - aktuálny stav

« späť

Okres Partizánske

V 49. kalendárnom týždni roku bolo hlásených v okrese Partizánske 681 akútnych respiračných ochorení, chorobnosť 4209,90 / 100 000 obyvateľov. Celkovo hlásilo 50% pediatrov a 30% ostatných lekárov zo všetkých ošetrujúcich lekárov.« späť