Výskyt chrípky - aktuálny stav

« späť

Okres Prievidza

V 49. kalendárnom týždni roku bolo hlásených v okrese Prievidza 1148 akútnych respiračných ochorení, chorobnosť 2729,80 / 100 000 obyvateľov. Celkovo hlásilo 37% pediatrov a 29% ostatných lekárov zo všetkých ošetrujúcich lekárov.« späť