»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Výskyt chrípky

Za obdobie od 4.1.2021 do 3.12.2021

Výskyt chrípky v okresoch Prievidza a Partizánske

Viac informácií o chrípke v SR sa môžete dozvedieť na adrese www.uvzsr.sk
Informácie o chrípke v ČR môžete získať na adrese http://www.szu.cz/publikace/data/soucasna-situace-ari-v-cr