»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Všeobecné zásady prevencie šírenia vzdušných nákaz pre verejnosť