https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Všeobecné zásady prevencie šírenia vzdušných nákaz pre verejnosť