»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice a Prievidza ««  «

Všeobecné zásady prevencie šírenia vzdušných nákaz pre verejnosť