Informácie o vtáčej chrípke

Vtáčia chrípka je vírusové prenosné ochorenie vtákov, hydiny, prípadne iných zvierat, s ťažkým priebehom, ktoré často končí ich uhynutím.

Prenos na ľudí je veľmi zriedkavý, najčastejšie pri manipulácii s chorými, resp. uhynutými zvieratami alebo pri nedodržaní zásad osobnej hygieny, prípadne vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov chorých, resp. uhynutých zvierat. Miestom vstupu vírusu do organizmu človeka sú ústa, nos, očné spojovky.

Inkubačný čas, t.j. čas od manipulácie alebo kontaktu s nakazeným zvieraťom po objavenie sa prvých príznakov ochorenia, je priemerne 7 dní, maximálne 10 dní.

Podozrenie na ochorenie spôsobené vírusom vtáčej chrípky je každé ochorenie s horúčkou 38ºC a viac, s kašľom, bolesťami hrdla, alebo s ťažkosťami s dýchaním, ak chorá osoba v predchádzajúcich dňoch bola v oblasti s výskytom vtáčej chrípky, alebo manipulovala s chorými alebo uhynutými zvieratami.

Hlavným zdrojom vírusov v prírode sú voľne žijúce vtáky, najmä vodné vtáctvo – divé kačice, labute, husi

Prevencia:

  1. Nedotýkať sa akýchkoľvek vtákov, najmä uhynutých, alebo z ochorenia podozrivých.
    Ochorenie u vtákov sa prejavuje nasledujúcimi príznakmi – strata plachosti, našuchorené perie, výtok z nosových otvorov a sťažené dýchanie. Nebezpečný je aj trus a perie nakazeného vtáka. Vírus sa však šíri aj ako kvapôčková infekcia vzduchom, pri kontakte s chorými vtákmi, prostredníctvom kontaminovaných predmetov, krmiva a vody. V truse prežíva až tridsať dní pri teplote 4 st. C alebo 7 dní pri 20 st. C. Je schopný nejaký čas prežiť aj vo vode.
  2. Oznámiť nález uhynutého vtáka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, Mariánska 6, Prievidza, č.t.: 046/542 30 09, mobil: 0907/755 816
  3. Dodržiavať nasledovné zásady – časté umývanie rúk mydlom a vodou, pravidelná výmena uterákov, vetranie, dostatočný príjem vitamínov…